Trienále 2011

Bižuterní jarmark

16.–24. července 2011, 14.00–17.00 hodin
Vstupní prostory a Letní scéna Eurocentra Jablonec nad Nisou

Srdečně Vás zveme na Bižuterní jarmark, který se koná v rámci projektu Oděv a jeho doplněk, Mezinárodní trienále JABLONEC 2011, pořádaný Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou společně se Svazem výrobců skla a bižuterie a Okresní hospodářskou komorou Jablonec nad Nisou.

Bižuterní jarmark, prezentaci sklářského a bižuterního řemesla, provází vystoupení hudebních skupin a módní přehlídky Oděv a jeho doplněk. Bižuterní firmy v prostorách Eurocentra nabídnou široký sortiment skleněné i kovové bižuterie. U některých stánků bude možné vidět i ukázku výroby a návštěvník bude mít možnost si svou zručnost vyzkoušet.

Módní přehlídky Oděv a jeho doplněk

Každý den od 16 hodin pak módní přehlídka Oděv a jeho doplněk v části Historie netradičním způsobem představí sbírkové předměty z unikátní sbírky muzea. V části Současnost divák zhlédne výběr modelů našich předních oděvních a bižuterních návrhářů z předešlých ročníků Oděvu a jeho doplňku z let 1998, 2000, 2005 a 2008. V části Budoucnost studenti uměleckoprůmyslových a odborných středních a vysokých škol představí modely budoucnosti, ve kterých ale vycházejí z atributů jednotlivých historických uměleckých období. Studenti vycházejí z tématu roku 2011, kterým je téma Zdobení člověka od pravěku po současnost.

www.msb-jablonec.cz

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje, města Jablonce nad Nisou a Nadace Preciosa.

↑ Zpět na začátek